Een Overzicht Van Mijn Tarieven

Hieronder vind u een overzicht van de tarieven die ik hanteer en de daarbij horende betalingsvoorwaarden. 

Mogelijkheden Tot Vergoeding

Bijgaand vind u de mogelijkheden voor vergoeding van de therapie voor uw kind. Hetzij via uw aanvullende verzekering of vanuit een zogeheten rugzak regeling.

 

EEN OVERZICHT VAN MIJN TARIEVEN

 

  • Een sessie (1 uur) kindertherapie € 70,-

  • Oudergesprek (1 uur) € 70,-

  • Observatie en verslaglegging € 70,-

  • Eindverslag (indien gewenst) € 50,-

VERGOEDINGEN

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van en voor kinder- en jeugdtherapeuten (V.v.v.K.)

Tevens ben ik ingeschreven in het beroepsregister RBNG en ben onderhevig aan het tuchtrecht van de TBNG.     

Kinder- en jeugdtherapie valt onder de aanvullende verzekering en wordt hieruit geheel of gedeeltelijk vergoed.
Het is raadzaam om uw zorgverzekeraar van te voren even te bellen over de polisvoorwaarden.

 

IMEZ BETALINGSVOORWAARDEN

  • De ouders/voogd van het kind ontvangen na 5 sessies een factuur.

  • Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet verschijnen of bovengenoemde late annulering is de therapeut gerechtigd de afspraak aan de ouders/voogd van het kind in rekening te brengen.

  • Bij niet-betaling stuurt de therapeut een betalingsherinnering. Indien ouders/voogd van het kind niet aan de betalingsherinnering voldoen, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen.

  • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/voogd van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

 

ANDERE MOGELIJKHEDEN TOT VERGOEDING

Er zijn andere mogelijkheden om de therapie vergoed te krijgen. Via een coulance regeling, bijzondere bijstand, bijzondere ziektekosten of via een PGB. Ik kan u indien nodig hierbij helpen. 
Kijk voor meer informatie op: www.pgb.nl